Like Ons

Café Johan

Waar voetbal en zaken elkaar ontmoeten.
 • Gehandicapte projecten

  De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen.

  Samen met het NOC*NSF worden diverse sportbonden financieel ondersteund met hun sportprojecten voor gehandicapte kinderen. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling. Naast deze samenwerking, biedt de Foundation ook financiële steun aan de stichtingen van Esther Vergeer, Bas van de Goor en Bibian Mentel om gehandicapte kinderen een zo breed mogelijk sportaanbod te kunnen bieden.

  Daarnaast biedt de Foundation diverse kleine en lokale sportprojecten financiële steun. Het resultaat: wekelijks sporten ruim 50.000 kinderen met een handicap. Behalve in Nederland is de Foundation ook in het buitenland actief, door de realisatie van speciale Cruyff Courts en de samenwerking met de International Tennis Federation.

  Naast de sportprojecten worden er ook speciale Cruyff Courts gerealiseerd bij scholen en instellingen voor kinderen met een handicap en revalidatiecentra. Deze Courts zijn zo ingericht, dat ze zo optimaal mogelijk toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap. Zij kunnen op het veldje actief aan sport deelnemen of middels een passievere vorm sport en spel ervaren. Wekelijks maken 2.000 kinderen gebruik van deze speciale Cruyff Courts.

  Bekijk ook....