Like Ons

Café Johan

Waar voetbal en zaken elkaar ontmoeten.
  • Schoolplein 14

    De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Maar kinderen hebben te weinig tijd, ruimte en aandacht voor bewegen.

    Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het regulier als speciaal onderwijs stimuleren wij kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na school. Op het schoolplein worden lijnen en kleurvlakken(coatings) op de grond en muur aangebracht zoals een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Met het startpakket bepaalt elke school welke coatings ze willen. De leerlingen beslissen mee zodat ook zij verantwoordelijkheid voelen voor het vernieuwde schoolplein. Naast het stimuleren van het samen sporten en spelen biedt Schoolplein14 leerkrachten structuur en overzicht op het schoolplein, laat het ook minder sportieve kinderen bewegen, stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral zelf spelletjes te bedenken en vermindert het ‘opstootjes’ op het schoolplein.

    Meer informatie over Schoolplein14

    Bekijk ook....